Några ord från Gävle, om tidningens betydelse för bildning

Henrik Hall, medarbetare Ohlininstitutets kansli i ett kort referat från seminarium i Gävle 11 februari 2013 med anledning av Bertil Ohlin Förlags Bildningsresan.

Måndag 11 februari genomförde Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan ett samtal med Mats Svegfors och Gunilla Kindstrand på Folkteatern i Gävle. Syftet var att försöka besvara frågan Vilken betydelse har tidningen för bildningen i Sverige? . Samtalet var en del i den turné som nu genomförs med anledning av antologin Bildningsresan, som i höstas gavs ut på Bertil Ohlin Förlag.

Kvällen inleddes med ett anförande av Mats Svegfors, tidigare verkställande direktör på Sveriges Radio och chefredaktör på Svenska Dagbladet. Svegfors konstaterar att intresset för medierna inte är ett av tidningar som sådana, utan ett för själva demokratin. De politiska partiernas och de brett utgivna dagstidningarnas gemensamma historia gör frågan till en om “rottrådarna” i svensk demokrati.

_MG_1123 som smart objekt-1

Mats Svegfors. Foto: Kristoffer Hellman.

Svegfors varnade för det splittrande medielandskap som nu ses i USA, där renodlade höger- och vänsterkanaler söker i grunden ogiltigförklara motståndarsidans utgångspunkt.

_MG_1181 som smart objekt-1

Gunilla Kindstrand med Ohlininstitutets generalsekreterare Gabriel Ehrling. Foto: Kristoffer Hellman.

Efter Svegfors anförande välkomnades Gunilla Kindstrand, chefredaktör på Hälsingetidningar. Kindstrand diskuterade lokalmedias betydelse för bildningen, och hur viktig den är för att skapa gemensamma ramar för samhället. Kindstrand och Svegfors konstaterade bägge att ett samhälle utan en lokalt producerad tidning dramatiskt minskar kontaktytorna för dialog mellan medborgare och försvårar för utkrävande av ansvar från de som valts att bära folkets förtroende. Oro uttrycktes för den växande klyfta mellan de som konsumerar stora mängder media och de som inte gör det. De förstnämnda har allt bättre tillgång till en mängd olika informationskällor. Mats Svegfors konstaterade att det samtidigt som det, nu i storstadregionerna, går att få Financial Times som morgontidning, är det allt fler som väljer att inte alls konsumera nyheter och samhällsjournalistik.

Seminariet skildrades även i Gevle Dagblad (130212). Arrangemanget i Gävle samlade 60 deltagare och följdes av ett uppföljande samtal i Bollnäs nästföljande dag. Då uppgick deltagarantalet till 20. Det senare skildrades i Ljusnan Ljusnan (130213).

Arrangemangen i Gävleborg var en del i den seminarieserie i femton delar som nu genomförs med anledning av Bildningsresan. Inbjudningar till framtida arrangemang publiceras här på hemsidan.

Henrik Hall
Medarbetare Ohlininstituets kansli

 

_MG_1226 som smart objekt-1

Publikbild. Foto: Kristoffer Hellman.