Wibbleföreläsningen 2011: Grön kapitalism

Klas Eklund ifrågasätter med sin skrift flera vedertagna sanningar om ekonomi och miljö. Med utgångspunkten att vi är på väg in i en helt ny era – antropocen – diskuterar han bland annat varför och hur vi sätter ett pris på miljön, tillväxtbegreppet och varför det nuvarande BNP-begreppet är föråldrat.

Grön kapitalism

Klas Eklund 2011