Släpp facket fritt! – Så kan den svenska modellen räddas

Det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet i kombination med LO:s och Socialdemokraternas facklig-politiska samverkan har bidragit till att ge fackförbunden, framförallt dem inom LO, ett mycket stort inflytande över utformningen av svensk politik under efterkrigstiden. Även TCO och Saco har, eller upplevs av många ha, en nära relation till Socialdemokraterna. Men när Socialdemokraterna nu har tappat sin dominans i svensk politik, och allt färre av fackens medlemmar sympatiserar med dem, kan en fortsatt nära relation inte bara innebära minskade möjligheter att påverka och föra dialog med partierna, utan också leda till att det blir svårare att rekrytera medlemmar.

Ohlininstitutet presenterar skriften Släpp facket fritt! av Johannes Hylander (pr-konsult, tidigare anställd av SIF och engagerad inom Fackliga liberaler) och bjuder in till diskussion med Ulf Öfverberg (ordf. Folkpartiet Gamla Stan och tidigare TCO-anställd), Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef på TCO) och Teres Lindberg (Socialdemokraterna i Stockholm). Moderator: Håkan Tribell (chef för Timbro idé och ledamot av Ohlininstitutets styrelse).

Läs skriften av Johannes Hylander