Sofia Nerbrand ny ordförande i Ohlininstitutet

Sofia Nerbrand har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet. Hon är grundare av det liberala samhällsmagasinet Neo och kolumnist i Svenska Dagbladet. Tidigare har hon bland annat arbetat som redaktör på tidskriften Axess och skrivit ledare i Dagens Nyheter.
Sofia Nerbrand efterträder Gunnar Fröroth, konsult och delägare i Diplomat Communications, som har innehaft ordförandeklubban i sex år och som nu tar plats i Ohlininstitutets stiftelseråd.

– Jag har som ambition att lyfta denna tankesmedja till ännu högre höjder genom att introducera nya idéer och namn i den offentliga debatten. De liberala grundvärderingarna genomsyrar hela vår verksamhet, säger den nyvalda ordföranden Sofia Nerbrand, som har suttit i styrelsen sedan år 2000.
Tre nya personer har tillkommit i styrelsen: Katarina Bergkvist, nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm och utredare på folkpartiets riksdagskansli där hon ansvarar för ekonomisk-politiska frågor samt klimat- och energifrågor, Åsa Malmström, ledarskribent på Hälsingetidningar, där Ljusnan, Ljusdals-Posten, Söderhamnskuriren och Hudiksvalls Tidning ingår. Hon är också ordförande i Vänsterpressföreningen – föreningen för liberala ledarskribenter i Sverige samt Lennart Nordfors, fil. dr. i statsvetenskap och vice vd för Gullers grupp. Han är också ordförande i SILC.

Läs mer om styrelsen här