End of an Empire or Morning in America – Again?

Välkommen till årets Anne Wibbleföreläsning med USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun.

USA står inför en enorm utmaning det närmaste decenniet, med en statsskuld större än någonsin. Det amerikanska politiska systemet försvårar nödvändiga förändringar, som sjukvårdsreformen nyligen har visat. Militärmakten, som historiskt har stått som garant för demokrati och frihet är hårt pressad, samtidigt involverad i två krig som båda är omöjliga att vinna.

I väst råder allmänt en känsla av att vår tid är ute, och att självlärda, hårt satsande och snabbväxande länder i Asien och Mellanöstern kommer att ta över som dominanter på världsscenen inom ett tiotal år.

Är dessa prognoser realistiska eller kommer pessimisterna – än en gång – att få fel? Kommer USA att klara utmaningen och bevisa sin dynamik och styrka, som fritt kapitalistiskt system?
America, the leader of the free western world, is facing an enormous financial challenge with an unprecedented national debt over the coming decade.
The US political system makes it hard to address policy needs, as e.g. the health care reform process has shown recently.The US military, historically the ultimate guarantee for democracy and freedom, is overstreched and lost in two wars it cannot win .There is a general feeling in the west that our prime time has passed, and that autocratic, hard working, fast growing countries in Asia and the Middle East will dominate the world scene within a decade or two
Is this a realistic outlook – or are the pessimists (once again) wrong – US will again rise to the challenge, prove the unique dynamism and staying power of a free and democratic capitalist system?

Tid: 19.00 den 10 juni. Mingel med en lättare plockbuffé och god dryck serveras till självkostnadspris från 18.00

Plats: Strandvägen 7A i Stockholm

Anmälan: senast den 4 juni till kansliet@ohlininstitutet.se.

Tyvärr har vi inte möjlighet att sända mötet via internet.