Den sista bastionen – seminarium om bostadspolitik

Välkommen till en diskussion om för- och nackdelarna med dagens hyressystem, kontra de marknadshyror som numera nästan ingen förespråkar.

Varför är hyresreglering rättvisare än en fri marknad? Hur motverkas segregeringen om den som flyttar in i Stockholmsområdet – som arbetssökande, flykting eller av andra skäl – bara kan välja mellan osäkert andrahandsboende eller att köpa en dyr bostadsrätt? Hur påverkar detta rörligheten på arbetsmarknaden? Är det en positiv utveckling att allt fler lägenheter i Stockholms innerstad omvandlas till bostadsrätter? Vad kan vi lära oss av den marknadsanpassning av hyrorna som skett i Malmö? Vad kommer det nya systemet där även privata värdar får vara med och förhandla om hyrorna att leda till?

Dessa och många fler frågor hoppas vi kunna belysa under ett lunchseminarium.

I samband med seminariet ger vi också ut vår nya skrift Den sista bastionen

Talare är – förutom skriftens författare Fredrik Segerfeldt – Folkpartiets gruppledare i Sundbyberg Nina Lundström, stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm Kristina Alvendal,  och professorn i bygg- och fastighetsekonomi Stellan Lundström. Moderator: Henrik Jordahl, nationalekonom och programchef vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), samt ledamot av Ohlininstitutets styrelse.

Tid: 12.00 – 13.00, med möjlighet att äta en lunchmacka från 11.30.

Plats: Summit konferens, Tredje Hötorgsskrapan på Sveavägen i Stockholm.

Kan du inte komma på mötet? Se det direkt på din dator – live eller i efterhand – här!

Ladda ner skriften som Pdf: Den sista bastionen