Ohlinföreläsningen 2009 med Richard Swartz

2009 års Bertil Ohlinföreläsning hölls av Richard Swartz, som gav en personlig betraktelse av Europas utveckling från att ha varit delat och till hälften dominerat av kommunismen till dagens kontinent, med idel demokratier, varav de flesta är medlemmar i både EU och Nato, och vars unga generation har endast mycket vaga begrepp om företeelser som censur, planekonomi och ofrihet.

Han konstaterade att de forna diktaturerna kommit väldigt långt, men tyckte att vi fotfarande måste ha tålamod och se på de östeuropeiska länderna med förståelse, eftersom det tar tid för människor att bygga upp fungerande institutioner och att börja lita på varandra och på samhället.

”Det har gått 20 år. Det är svårt att föreställa sig att inte är mer”, konstaterade han och avslutade med att det som har skett hittills sedan murens fall är fantastiskt.

Här kan du som missade Ohlinföreläsningen se en inspelning av prisutdelningen i årets uppsatstävling och därefter Richard Swartz tal:

No video? Get the DivX Plus Web Player for Windows or Mac[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]