Simon Hedlin Larsson vann essätävlingen om Friheten i Iran

Alice Teodorescu, Iman Bayazi, Simon Hedlin Larsson och Emelie Eriksson.

Vinnare i essästävlingen på temat Friheten i Iran blev Simon Hedlin Larsson, som presenterade sin text vid en prisutdelning i Fores lokaler på eftermiddagen den 10 februari. Alice Teodorescu, Iman Bayazi, Emelie Eriksson och Tomas Brandberg delade andraplatsen.

Därefter följde diskussion med övriga pristagare, samt en panel bestående av Mohammad Fazlhashemi, idéhistoriker vid Umeå Universitet och författare till boken ”Vems islam?”; Negar Josephi, journalist och skribent samt Makan Afshinnejad, ledamot av kommunfullmäktige i Järfälla (Fp).

Diskussionen handlande bland annat om vad Sverige kan göra för att bidra till en demokratisk utveckling i Iran. Flera av pristagarna – däribland Simon Hedlin Larsson, som hänvisade till utvecklingen i flera andra länder som gått från diktatur till demokrati – trodde att ökad handel och ett borttagande av nuvarande sanktioner vore en bra början, som skulle leda till en förbättring av den ekonomiska situationen.

Mohammad Fazlhashemi tecknade en optimistisk bild av den yngre generationen, där både religiösa och icketroende, vänster och höger kunde enas i sin kritik mot regeringen. Att ta emot hjälp från utlandet är däremot en känslig fråga, eftersom oberoende är en viktig del av retoriken i den iranska debatten. Expertpanelen trodde att “smarta sanktioner” som riktas mot revolutionsgardet och de högst uppsatta ledarna kunde vara en framkomlig väg, som också efterfrågas av det iranska folket.

Den vinnande essän:

Av Simon Hedlin Larsson

Ekonomisk utveckling en förutsattning för demokrati-hög tid för USA och EU att häva ekonomiska sanktioner mot Iran

Delad andraplats

Emelie Eriksson:

Frihet i Iran_ genom svensk export

Alice Teodorescu:

Kvinnorna kan återerövra demokratin

Iman Bayazi:

Handla i stället för att förhandla

Tomas Brandberg:

Iran – den sista Sovjetstaten?

En inspelning av hela seminariet kommer snart att kunna ses på Fores hemsida.