Anna Andersson vann årets uppsatstävling

Årets vinnare, Anna Andersson, tilldelas priset för sin D-uppsats Made in Madagascar – The Impact of Rules of Origin on the Textile and Clothing Industry, som lades fram den 12 juni 2009 vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet.

Enligt juryns motivering har Anna Andersson visat att handelsregler om obligatorisk ursprungsmärkning har protektionistiska effekter genom att på flera sätt försämra konkurrensläget för fattigare länder. En detaljerad fallstudie av Madagaskars textilexport till EU och USA visar att EU:s mer restriktiva regler sannolikt har hämmat Madagaskars handelsutveckling. EU använder ursprungsmärkning för att se till att varor som delvis tillverkats utanför Madagaskar inte ska undkomma de handelshinder som landet genom ett handelsavtal har fått undantag ifrån. Med sin uppsats har Anna Andersson gjort en noggrann och övertygande analys av en fråga av hög och tilltagande relevans för ekonomi och politik.

Att regler om ursprungsmärkning kan ha protektionistiska effekter har varit känt länge, men Anderssons uppsats visar att detta inte bara är ett teoretiskt resonemang: EU-reglerna har stor effekt på handelsvillkor i fattigare länder och därmed på deras ekonomi och välfärd.

– Krav på obligatorisk ursprungsmärkning motiveras ibland med att konsumenterna vill veta i vilket land en importerad vara är tillverkad. Men det är svårt att avfärda att inhemska tillverkares önskan om skydd från utländsk konkurrens också spelar roll. Frågan är också om företagen själva och deras varumärken inte står som bättre garanter för att varorna är tillverkade på ett godtagbart sätt. Företag strävar efter att rationalisera tillverkningen och använder sig i allt större utsträckning av underleverantörer i andra länder. I dagens globaliserade värld innebär EU:s regler om ursprungsmärkning därmed mindre flexibilitet och högre produktionskostnader. Det drabbar i förlängningen både konsumenter inom EU men också de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna i länder utanför EU, till exempel i Madagaskar, säger Henrik Jordahl, ledamot av juryn.

Juryn bestod av Lars Hallén, Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Shirin Ahlbäck Öberg<

Priset – 20 000 kronor samt ett stipendium att delta i IHS Summer Seminar sommaren 2010 – delades ut i samband med årets Ohlinföreläsning som hölls av Richard Swartz.

Läs uppsatsen:

Made in Madagascar – The Impact of Rules of Origin on the Textile and Clothing Industry