Papperstidningens död? Om nya medier och gamla drakar

Det går dåligt för många av papperstidningarna. Upplagor och annonsintäkter sjunker när allt fler går över till att skaffa information via internet. Många anser att tidningarna konkurrerar ut sig själva genom att gratis dela med sig av sitt material till alla som har tillgång till en dator. Det har till och med hävdats att journalistyrket är på väg att spela ut sin roll när det nästan alltid är någon annan som hinner före och kan sprida information om olika händelser direkt via internet. Andra oroas av att fördjupning och analys försvinner om nyhetsförmedlingen överlåts på nya aktörer.

Vad betyder de nya medievanorna för det demokratiska samtalet? Har möjligheterna att själv söka information gjort människor mer eller mindre insatta i vad som händer? Är papperstidningarna utdöende kvarlevor från en svunnen tid, eller kan de hitta en ny affärsmodell i skärningspunkten mellan internet och ett mer traditionellt format?

Ohlininstitutet bjuder in till ett samtal om förändrade mediemönster och dess konsekvenser för det demokratiska samtalet.

Talare: PM Nilsson, grundare av debattwebbsidan Newsmill, Sofia Mirjamsdotter, krönikör och bloggare, samt Martin Ahlquist, chefredaktör och ansvarig utgivare för nyhetsmagasinet Fokus. Moderator : Håkan Tribell.

Se mötet på din dator – live eller i efterhand – här.