Tävling: Skriv om Friheten i Iran


De senaste månadernas oroligheter har riktat omvärldens blickar mot Iran. I den demokratiska världen är många överens om behovet av förändring för demokratisering och ökad frihet i Iran. Men hur? Kan landet dra lärdomar av reformer i andra delar av världen? Och hur lyckas den iranska regimen trots vanskötsel behålla en del av folkets stöd?

Utvecklingen i Iran engagerar många i Sverige – inte minst med bakgrund av att uppåt en procent av Sveriges befolkning har en bakgrund i Iran. Tankesmedjorna Fores, Ohlininstitutet och Captus vill berika denna diskussion. Därför utlyser vi en skribenttävling om friheten i Iran.

Under skribenttävlingen kan engagerade personer lämna sitt bidrag till hur de anser att de frihetliga utmaningarna i Iran kan lösas. De inlämnade texterna ska vara essäer på mellan 8 000 – 10 000 tecken (inklusive mellanslag). Varje essä ska fokusera på ett demokratiskt, ekonomiskt eller socialt underskott i Iran, hur detta relaterar till bristen på frihet och vad som kan förbättra situationen. Vi ser gärna att deltagarna är studenter vid högskola och unviersitet.

Essäerna kommer bedömas av en jury av Iranexperter och av ledande personer i Fores, Ohlininstitutet och Captus.

Essätävlingen efterlyser välformulerade, välstrukturerade och faktarika texter med god källhänvisning. De bör innehålla tydliga förslag till lösningar och får dra gärna paralleller till andra länder och hänvisa till statistik.

De fem författare som skrivit de bästa essäerna kommer att få hjälp med att redigera sina essäer för publicering. Dels kommer en essäsamling att publiceras i samverkan mellan FORES, Ohlininstitutet och Captus, – dels kommer essäförfattarna ges hjälp att publicera sina alster på annat håll. Ett stipendium på 25 000 kronor kommer att utdelas till den bästa essän, medan författarna till de fyra andra essäer som väljs ut till publicering får ett stipendium på 2 000 kronor var. Sista datum för inlämnande av essäerna, som ska skickas till essatavling@gmail.com, är 2009-09-30. Tävlingen är öppen för alla. Språket för essän är svenska.