Finansseminarium – orsak, verkan, åtgärder?

Höstens allt överskuggande finanskris – dess orsaker, följder och kanske framför allt de åtgärder som bör sättas in – diskuteras av Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Carl B Hamilton, professor i nationalekonomi och riksdagsledamot för Folkpartiet, Johan Schück, ekonomijournalist på Dagens Nyheter, Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv och Nicklas Lundblad, Google. Moderator: Mattias Ganslandt, fil dr i nationalekonomi och styrelseledamot i Ohlininstitutet.

Program

10.00-10.45 Bakgrunden
Bo Rothstein inleder, därefter diskussion med Jonas Frycklund om orsakerna till krisen. Har vi för många eller för få regler på finansmarknaden? Handlar det om girighet, dålig moral eller missriktad välvilja mot dem som egentligen inte hade råd att ta lån? Hade det varit möjligt att minska riskerna?

10.45-11.45 Vad har hänt?
Kerstin Hessius ger sin syn på nuläget och diskuterar därefter med Carl B Hamilton och Johan Schück de åtgärder som politikerna hittillls har genomfört. Nästan alla tycks eniga om att åtgärdspaketen var nödvändiga. Samtidigt riktas allt mer kritk mot de självständiga riksbankerna. Hur allvarligt skadat är förtroendet för det västerländska kapitalistiska systemet?

11.45 – 12.15 Lunchpaus och fortsatta diskussioner

12.15-13.00 Framtiden
Nicklas Lundblad talar om hur förtroendet för finansmarknaden kan återskapas. A

Tid: 10.00 – 13.00 den 20 november

Plats: Summit, Mount Everest, Tredje hötorgsskrapan, Stockholm

OSA: till kansliet@ohlininstitutet.se senast den 17 november.

Fika vid mötets början och en enklare måltid serveras efteråt till en totalkostnad av 100:-

Ange vid anmälan om du önskar äta.

Se mötet direkt på din dator