Pragmatisk liberalism mot klassisk på muntert möte

Alexander Bard                         Johan Norberg

En programförklaring sprängfylld av idéhistoriska och filosofiska referenser gav publiken något att bita i när Alexander Bard delade med sig av sin ideologi, matchad mot Johan Norberg på fredagen.

De båda debattörerna kallar sig båda liberaler, men Alexander Bard använder beteckningen pragmatisk liberal, med hänvisning till den filosofiska pragmatiska inriktningen. Det innebär bland annat att han vill ifrågasätta begreppet individ och hellre talar om ”divider”.

– Jaget är en social konstruktion, konstaterade redan Nietzsche, och det kom senare också Wittgenstein fram till, sade han, och fortsatte:

Individen monterades ner under 1900-talet och vad vi då får kvar är Spinoza, som hade rätt hela tiden. Han pratar bara om en kropp, punkt slut. Det finns bara en kropp, det finns ingen själ som är skild från kroppen, och då finns heller inte individen.

Att tala om den okränkbara individen blir alltså inte meningsfullt enligt Alexander Bard, men det går bra att i stället tala om den okränkbara människan. I stället för individen som utgångspunkt vill Alexander Bard betona de sociala relationer som vi alla är beroende av, och som utgör grunden för samhället.

Johan Norberg vill bara kalla sig liberal, utan prefix, men kan tänka sig att gå med på etiketten ”klassisk liberal”. Han menade att även om individen är en konstruktion är den användbar, och viktig i en liberal ideologi, som skiljer sig från alla andra ideologier som i stället ser klassen, kollektivet, rasen eller familjen som sin utgångspunkt, och som individen måste underordna sig.

– Det slutar alltid illa, sade han.

Ohlininstitutets ordförande Gunnar Fröroth lättade efter denna djupsinninga inledning upp stämningen genom att ställa några snabba antingen – eller-frågor till de båda. Nedan följer ett axplock av svaren:

John Stuart Mill eller Adam Smith?

Alexander Bard: Båda är överskattade, jag föredrar Jeremy Bentham och framför allt David Hume.

Johan Norberg: Jag svarar Adam Smith på alla frågor. Smith är verkligen underskattat, eftersom folk bara ser honom som ekonom, när han i själva verket var filosof, och en stor tänkare.

Humanism eller katolska kyrkan?

Alexander Bard: Inte någon av dem – jag är varken humanist eller katolik.

Johan Norberg: Humanisterna

Bostadsrätt eller hyresrätt?

Alexander Bard: Hyresrätt, absolut. Jag vill inte gegga ihop mig med mina grannar och gå på en massa middagar med dem på gården.

Johan Norberg: Jag tror det är första gången vi svarar samma! Som Magnus Betnér sade nyligen: Om man har sett hur 50 grannar börjar hata varandra för att de inte är eniga om färgen på en begonia, då vet man att socialism aldrig kan fungera.

McCain eller Obama?

Alexander Bard: Barack Obama.

Johan Norberg: John McCain, framför allt på grund av frihandelsfrågan.

I fråga om sexköp var de båda överens, att det människor gör frivilligt inte ska vara illegalt, men att det är viktigt att bekämpa trafficking och andra typer av tvång. Att innehav av narkotika för eget bruk ska vara tillåtet kunde de också enas om, liksom att det ska vara upp till skolan när och i vilken form det är lämpligt att ge betyg.

Sommarens och höstens stora debattämne, FRA-frågan har lett de båda debattörerna till olika slutsatser. För Johan Norberg har FRA-lagen inneburit att han inte kan tänka sig att rösta på alliansen i nästa val, medan Alexander Bard sett på de tillfälliga grupper som uppstått, bland annat på Facebook, och dragit slutsatsen att enfrågerörelser inte är ett långsiktigt sätt att arbeta politiskt. Johan Norberg blev väldigt besviken över lagförslaget:

– Jag förväntar mig i alla fall att man (alliansregeringen) inte tar stora och ganska historiska steg mot mindre frihet, och mer övervakning och kontroll, sade han och konstaterade att det också var ett stort problem att allianspartierna inte hade respekterat de folkvaldas individuella åsikter, utan ”hotat, trakasserat och mobbat” dem att rösta med partilinjen.

– Den stora, viktiga frågan är den personliga integriteten i internetsamhället. Det är en jättefråga som kommer att följa oss de närmaste trettio-fyrtio åren, där FRA-lagen bara är en liten komponent, sade Alexander Bard.

När FRA-debatten i september kommit till sin slutpunkt med den nya, omarbetade lagen, var frågan död, och Facebook-upproren nedlagda, menade Bard och dömde ut enfrågerörelserna som ”naiva”:

– Politik är i själva verket tvärtom – det är komplicerat, svårt, det kräver att man bygger maktplattformar från vilka man agerar, att man hittar allierade. Det tar massor med tid, det kräver resurser och det här idoga arbetet måste bedrivas i organiserad form, sade Alexander Bard, som hoppades att ideologierna skulle komma tillbaka som en reaktion på internetsamhällets förenklade slagordsmässiga sätt att diskutera politik.

Seminariet avslutades med några reflektioner kring finanskrisen, där båda debattörerna var eniga om att den amerikanska staten i stor utsträckning själv orsakat krisen med sin oansvariga utlåningspolitik.

Maria Malm

Läs mer

Ladda ner filmklipp från evenemanget här

Filmklippet är en .wmv-fil. Är du Macanvändare kan du behöva Flip4Mac. Ladda ner det här

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]