Ohlininstitutets uppsatsvinnare 2021!

Max Waleij är vinnare av Ohlininstitutets uppsatspris 2021. Uppsatsen heter ”Svenskhet producerad genom utvisningar – en tvärvetenskaplig studie om identitetskonstruktioner i media” och lades fram vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet.
Juryns motivering:  
Uppsatsen illustrerar hur Sveriges migrationspolitik bidrar till att forma konceptet svenskhet, och berör därmed ett relevant och provocerande ämne. Utifrån ett eklektiskt teoretiskt ramverk undersöks empiriskt hur avvisningar beskrivs i media. På ett föredömligt, modigt och kritiskt sätt kombineras kvantitativ och kvalitativ analys för att analysera rapporteringen och hur den gestaltar svenskhet i förhållande till idén om nationell gemenskap. Uppsatsen bidrar därmed med viktig kunskap om förhållandet mellan internationalisering och den nationella demokratin.