Skolvalet behöver reformeras för att fungera (video från webbinariet)

Skolvalet behöver reformeras för att fungera
Den 2 november arrangerade Bertil Ohlininstitutet ett webbinarium kring det fria skolvalet.
Opinionsbildarna Catarina Kärkkäinen (Timbro) och Matilda Molander (VLT) deltog tillsammans med nationalekonomen Tommy Andersson (Lund) i ett samtal kring problem och lösningsförslag kopplade till skolval.
Tommy Andersson menade att det egentligen inte går att tala om att det finns något fritt skolval i Sverige köer, geografi och andra hinder gör att det inte handlar om ett helt fritt val när elever och deras föräldrar väljer skola
.

– Det vi kan arbeta med i praktiken är att göra skolvalssystemet så begripligt som möjligt och spelreglerna så likvärdiga som möjligt för alla inblandade, sa Tommy Andersson.

I den debatt mellan Kärkkäinen och Molander som inledde seminariet märktes några tydliga åsiktsskillnader trots att de båda debattörerna till stora delar delade en liberal grundsyn på samhällsfrågor.

Catarina Kärkkäinen menade att skolval hör ihop med frihet och agens. Hon uttryckte att föräldrar bör ha rätt att ge sina barn så goda förutsättningar som möjligt i livet.

– Som vi har konstruerat systemet är skolvalet ett av få sätt på vilket föräldrar kan påverka sina barns utbildning. Den möjligheten ser jag som viktig i sig själv, och för legitimiteten i systemet, sade Catarina Kärkkäinen.

Matilda Molander ansåg att skolvalssystemets segregerande följder är ett tecken på att alla inte haft samma möjlighet att välja.

– Alla föräldrar vill att deras barn ska gå i den bästa skolan. Om det främst är barn till välbärgade och högutbildade som går i de mest populära skolorna beror det troligen på att föräldrar med låg utbildning och inkomst inte haft samma kunskap om skolvalet, sade Matilda Molander.

Köernas eventuella skada för ett fritt skolval var ett genomgående tema i debatt och samtal. Andersson menade dels att köer är ett tecken på ineffektivitet i systemet, men att de också stänger ute alla som flyttar mellan kommuner att faktiskt kunna välja skola. Kärkkäinen menade att det är lätt att kritisera köbildningen men att de faktiskt bara är en följd av att vissa skolor är mer populära än andra. Molander menade å sin sida att köbildningen är orättvis och inte bidrar med något konstruktivt.

Alla deltagare kunde enas om att skolvalet behöver en översyn och den konkreta fråga där det fanns störst samsyn handlade om behovet av gemensam antagning inom kommuner.

– Idag kan en elev ha antagits till flera olika skolor samtidigt. Samma elev kan också egentligen vara fokuserad på att komma in på en skola där den har köplats. Det blir rörigt och ineffektivt både för skolorna, eleverna och deras föräldrar, sade Tommy Andersson.

Catarina Kärkkäinen menade att det alltid finns konsekvenser som är svåra att förutse när delar i samhället organiseras om.

– Alla reformer kan ju innebära oförutsedda konsekvenser, men av det som jag hört hittills
bedömer jag att fördelarna med en central antagning, med bibehållen möjlighet att välja urvalsgrunder, skulle överväga, sade Catarina Kärkkäinen.

Matilda Molander menade att gemensam antagning inom en kommun är ett första steg för att styra upp skolvalssytemet och motverka segregation.

– Men det räcker inte med central skolantagning. Köande som urvalsprincip måste bort. Lottning kan hellre användas som sista urvalskriterium, efter närhetsprincip och syskonförtur, sade Matilda Molander.

– Apropå lottning är det redan idag ett utbrett urvalsverktyg inom de kommunala skolorna, sade Tommy Andersson. Där används inte köer utan det är lotten som i sista hand avgör vilken elev som får den sista platsen i en skola, fortsatte han.

Webbinariet modererades av Ohlininstitutets styrelseledamot Andreas Westerberg. Han tyckte att diskussionen blev givande och konstruktiv.

– Det var roligt att äntligen få vara med om ett framåtsyftande samtal kring skolvalfrågor där fokus inte fastnar på enkla populistiska vänsterfrågor, säger Andreas Westerberg. Nu hoppas vi att borgerliga och liberala politiker tar frågan vidare. Systemet för att välja skola måste reformeras för att fungera väl, avslutar han.

Här kan du se hela webbinariet på Ohlininstitutets Youtube-kanal: