Är jämställdhet nyckeln till integration?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, trots detta haltar både jämställdhet och jämlikhet när det kommer till migration och integration. Utredningar och studier visar att kvinnor som invandrar inte får samma tillgång till insatser som män, påbörjar sina studier i svenska senare än män, är föräldralediga i högre utsträckning än män och sysselsättningsnivån är betydligt lägre än männens. Trots att vi vet att kvinnors integration påverkar familjens integration i högre utsträckning än männens når insatserna inte fram.

Ohlin-institutet arrangerar ett rundabordssamtal i syfte att fördjupa kunskapen kring kvinnors situation i migrations- och integrationsprocessen. Vad behöver göras för att öka kvinnors möjlighet att etablera sig i arbetslivet och i samhället? Välkommen till T-house Stureplan på Engelbrektsplan 1, onsdag den 14 mars kl. 09.00-11.30. Frukostsmörgås och kaffe serveras från kl 09.00, rundabordssamtalet börjar kl 09.30. Medverkar gör bl. a. Anders Kessling, statssekreterare hos Ylva Johansson, Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson L, Per Brinkemo, författare och föreläsare, Elin Landell, utredare utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och Juno Blom, länsstyrelsens samordnare mot hedersförtryck. Samtalet leds av Catharina Bildt Grape, konsult och styrelseledamot Ohlin-institutet.

Anmälan: https://form.jotformeu.com/80581892655367