Delta i Ohlininstitutets uppsatstävling 2017

Välkomna att delta i 2017 års upplaga av Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling för kandidat-, magister- och masteruppsatser. Temat är internationaliseringdemokrati och marknadsekonomi och tävlingen är öppen för studenter oavsett huvudämne. Tidigare vinnare har skrivit framlagt uppsatser inom bland annat statsvetenskap, national- och företagsekonomi, juridik, historia, journalistik, samt kulturgeografi.

För att delta krävs att uppsatsen examinerats under läsåret 2016/2017, samt att den belönats med betyget väl godkänt (A eller B). Tävlingens prissumma omfattar 25 000 kr.

Anmälningsperioden är över