Video: Föreläsning med Magnus Henrekson

Varför skolan slutade leverera och hur kan det åtgärdas?

Professor Magnus Henrekson och riksdagsledamoten Christer Nylander diskuterar kunskapssyn och pedagogik under ledning av Ohlininstitutets ordförande Sofia Nerbrand.

Författarna av en ny bok, ”Kunskapssynen och pedagogiken”, hävdar att det elevcentrerade lärandet är ineffektivt. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Vidare måste lärarutbildningen fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa. Centralt i det nya paradigm som föreslås i boken, är en strukturerad ämnesdefinierad undervisning som gör det möjligt att mäta uppnådda resultat. Detta är också den typ av undervisning som visat sig vara mest till hjälp för elever med bakgrund i socialt belastade miljöer. Länder som genomfört förändringar i den riktning som författarna förespråkar har snabbt förbättrat sina skolresultat.

Redaktör för boken är Magnus Henrekson och medförfattarna är Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. Ni hittar boken på denna sidan.

Nedan finner ni föreläsningen i sin helhet.