Debatt om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP)

Ohlininstitutet Podcast #3

   Länk till Itunes finns här

Bild1TTIP är förkortningen på det frihandelsavtal som just nu förhandlas fram mellan EU och USA och som har kallats för det största frihandelsavtalet i historien. Avtalet ska harmonisera regler för licensiering, produktsäkerhet och tester av bland annat fordon och läkemedel. Allt för att underlätta handel mellan de två giganterna.

Avtalet har dock mötts av hård kritik från flera håll. Kritiker menar bland annat att ISDS – en tvistelösningsmeknism som ger företag rätt att stämma stater skulle innebära inskränkningar i demokratin. Förespråkare menar att avtalet är nödvändigt för jobbskapande och tillväxt i det ekonomiskt stagnerade Europa.

Under fredagen bjöd Ohlininstitutet in till seminarium om ämnet. Seminariet finns nu som podcast.

Länk till videoinspelningen finns här