Debattartikel med anledning av Inclusive Growth

Inför lanseringen av antologin “Inclusive Growth in Europe” i Göteborg den 10 mars skriver bokens redaktör Karl Wennberg tillsammans med två av de medverkande, journalisten Olav Fumarola Unsgaard och forskaren Karin Zelano, en debattartikel i Göteborgs-Posten under rubriken Alla bör omfattas av den fria rörligheten.

Migration är den utsatta individens yttersta verktyg. Om detta vittnar inte minst de EU-medborgare som tigger på våra gator, eller de som rör sig mellan medlemsstater i jakt på dagsverken. En gemensam europeisk arbetsmarknad gör det möjligt för människor att resa dit jobb, dagisplatser och rättsäkerhet finns. Men det förutsätter att mottagarsamhällena anpassar sig till den nya verkligheten, och exempelvis inser att en vit anställning inte kräver folkbokföring.”