Inclusive Growth i medierna

Liberala Nyhetsbyråns chef Svend Dahl skriver i flera liberala tidningar om Ohlininstitutets nya antologi Inclusive Growth in Europe, under rubriken “Den viktiga sociala rörligheten“.

Det är rimligt att tänka sig att en större låglönesektor kan bidra till att fler får jobb snabbare.

Samtidigt riskerar människor att fastna i jobb med låga löner och osäkra villkor.

Den risken ökar dessutom i spåren av digitalisering och globalisering, som gör att många, även kvalificerade, jobb kan automatiseras eller flyttas till den plats i världen där de kan utföras till lägst kostnad. Parallellt med detta växer både antalet jobb som kräver hög utbildning och antalet helt okvalificerade jobb.

Att göra klassresor uppåt har aldrig varit enkelt.

Risken är dock att utvecklingen på arbetsmarknaden gör det som alltid varit svårt så gott som omöjligt.

Den utmaningen står i centrum för Bertil Ohlininstitutets nya antologi ”Inclusive Growth in Europe”, där forskare och debattörer resonerar kring hur det välstånd som digitaliseringen och globaliseringen för med sig kan komma alla till del, i form av både jobb och social rörlighet, mellan generationerna och över ett yrkesliv.

I Blekinge Läns Tidning skriver Olof Kleberg om boken, under rubriken “Jämlikhet behövs – ny liberal insikt“.

De senaste trettio åren har präglats av ökande klyftor mellan kapital och löntagare. Och mellan högutbildade och lågutbildade. Globalisering och teknologisk revolution tillsammans har samverkat mot detta resultat.

Nu har ekonomisk forskning visat nackdelarna med den hårdföra marknadsfilosofin i Milton Friedmans anda som enbart satte tillväxt i centrum.

Därför har alltfler instanser börjat diskutera ”inklusiv” tillväxt i stället för ”intensiv” tillväxt, det vill säga en tillväxt som kommer alla till del och som inte bara ser till höjden av produktionstillväxt mätt i BNP.