Ny skrift – Det öppna samhället och dess fiender 2015

lennart_nordfors-495x675I dag utmanas liberalismen från flera håll på samma gång. Motståndet kommer såväl från Sverigedemokraterna,  som påstår att mångfald i ett samhälle är en omöjlighet, som från vänsterns motstånd mot den liberala, “borgerliga demokratin” , som från vitt spridda föreställningar om strukturell rasism som bortser från individens ansvar och fria val.

Det är, som Lennart Nordfors förklarade i 2014 års Ohlinföreläsning, dags att ta fram filosofen Karl Popper igen. I storverket “Det öppna samhället och dess fiender”, som gavs ut för 70 år sedan, formulerar Popper ett kraftfullt försvar för människans förmåga till upplysning och idén om alla människors samhörighet.

Lennart Nordfors upptäckte Popper under ett 70-tal präglat av en stark vänstervåg. Popper bidrog med filosofisk klarhet i det tidigare mer intuitiva motstånd som Nordfors hade mot den i studentkretsar förhärskande marxismen. I Ohlinföreläsningen förklarar Nordfors varför Popper behövs lika mycket nu som då.

Nu finns föreläsningen utgiven som skrift – på Ohlininstitutets hemsida.

Det är även möjligt att se en inspelning från föreläsningen samt den efterföljande diskussionen, där författaren Lena Andersson och UNT:s politiske chefredaktör Håkan Holmberg medverkar.