Ohlininstitutets ordförande på DN Debatt

I dag skriver Sofia Nerbrand, ordförande i Ohlininstitutet, med tretton andra liberaler på DN Debatt om vikten av att värna en liberal asyl- och migrationspolitik.

I stället för att stirra sig blind på antalet flyktingar borde den som oroas över asylmottagningens kostnader presentera förslag för minskade kostnader per flykting. Vi ska jaga miljarder – inte människor.

Det är i situationer som denna som våra grundläggande värderingar ställs på prov. Vårt budskap till Anna Kinberg Batra och de andra politiker som nu ska bära Alliansens agenda vidare är klart: Alliansregeringarnas öppenhetslinje är bland de viktigaste arv den moderna borgerligheten har lämnat efter sig. Slarva inte bort den.