Valfrihet och välfärd – ett liberalt perspektiv

2013 års Ohlinföreläsning av statsvetaren och publicisten Hans Bergström, “Valfrihet och välfärd – ett liberalt perspektiv”, är ett brandtal till valfrihetens försvar.

Sverige behöver en liberal offensiv för egenmakten och dess följeslagare entreprenörskapet, skriver Bergström.

“Den breda allmänheten har sällan förflyttat sig så entydigt som nervösa partiledningar tror när de tolkar bilderna i vänsterpräglade massmedier. Ett exempel gäller just valfrihet och företagande inom vård, skola, omsorg. 

Frågar man människor om de vill att ”vinster” ska nyttjas i verksamheten eller gå till ägarna – för övrigt en typiskt marxistisk snedvridning av frågeställningen – är det självklart att de svarar ”verksamheten”. Samma svar skulle man få på frågan huruvida ICA- handlaren ska gå med vinst eller matpriserna bli lägre. Svaret bygger på en fråga som inte medger djupare eftertanke om företagandets verklighet. Men om man i stället ber människor välja mellan ett system där elever tilldelas en skola av kommunen och ett där föräldrar kan välja mellan godkända skolor, vad blir svaret då? Enligt den senast gjorda opinionsmätningen med dessa alternativ vill 76 procent av svenska folket ha ett system med valfrihet, 23 procent med offentlig tilldelning av skola.”

Nu finns föredraget som skrift på ohlininstitutet.se – klicka här. Läs och inspireras!