Vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling 2013

Frida Trönnberg

Frida Trönnberg vinner årets uppsatstävling med masteruppsatsen State regulation of anti-democratic parties – A comparative study of Germany, Spain and Sweden. Handledare är Dr. Mikael Rundqvist, vid avdelningen för statsvetenskap, IEI (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling), Linköpings universitet.

Juryns motivering lyder: De omdiskuterade frågorna om antidemokratiska partier och gränserna för den politiska toleransen analyseras av Frida Trönnberg genom väl utförd komparativ metod där Tyskland, Spanien och Sverige jämförs.  Intressanta perspektiv öppnas om de olika förhållningssättens bakgrund och effekter.

Priset uppgår till 20 000 kronor och delas ut den 27 november 2013, i samband med att Hans Bergström håller årets Ohlinföreläsning. Anmälan sker via webbformulär.

Juryn har också tilldelat ett hedersomnämnande till Anna Almqvist, för magisteruppsatsen A royally good idea? A study of the relationship between Swedish state visits and aggregate Swedish merchandise exports. Handledare är professor Joakim Gullstrand vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.