FULLSATT: Är den liberala hegemonin över?

Westerberg2Birgersson2NordforsBraunerhjelmCooperTribell

Arrangemanget är nu fulltecknat. 

När Berlinmuren föll rådde det ingen tvekan om att världen trätt in i en liberalismens epok. Demokratin hade visat sig starkare än förtrycket och de fria marknaderna överlägsna monopolen. Gränser och hinder – såväl i sinnen som mellan nationer – kom att minska i betydelse.

Trots socialdemokratins starka ställning har utvecklingen i Sverige inte varit något undantag – de senaste decennierna har burit betydande liberala framgångar. Bildt-regeringens reformer på 90-talet har följts av att ytterligare liberaliseringar. Marknader har öppnats upp, i den offentligt finansierade välfärden är alternativ regel i stället för undantag. Till följd av medlemskapet i EU kan nu varor, tjänster, kapital och arbetskraft fritt röra sig inom unionen.

Men nu då? Vad står det i bokslutet – har liberalismen segrat ihjäl sig? Vad krävs för att få liberalismens epok att fortsätta i trettio år till? Med anledning av utgivningen av antologin En bit på väg inbjuder Bertil Ohlininstitutet och Liberala ekonomklubben till seminarium kring framtiden för liberalismen i Sverige.

Seminariet genomförs 14 maj i Franska matsalen på van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21, Södermalm, Stockholm (T-bana: Mariatorget). Kvällen inleds med mingel och lättare förtäring kl 17:30, program från 18:00.

Medverkar gör:

Bengt Westerberg, tidigare partiordförande Folkpartiet liberalerna
Susanna Birgersson, ledarskribent Dagens Nyheter
Lennart Nordfors, ordförande demokratiorganisationen Silc
Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum
Eva Cooper, politisk redaktör Hudiksvalls Tidning
Håkan Tribell, chef Timbro Idé

Tag med 100 kr i kontanter för att köpa En bit på väg till lanseringspris. Förtäring och dryck tillgås utan kostnad.

Anmälan sker i webbformulär.

Antalet platser är begränsat.