Dala-Demokraten om Opinionsbildningskonferensen 2013

Fr.v: Sofia Nerbrand, Ulf Lundén, Karin Olsson, Maciej Zaremba, Håkan Holmberg. Foto: Kristoffer Hellman

I söndags skrev Dala-Demokratens kultursida ett längre reportage från konferensens avslutande panelsamtal mellan Håkan Holmberg, Karin Olsson, Ulf Lundén och Maciej Zaremba, på temat ”Kan kulturen vara opolitisk?”.

Kan kulturen vara opolitisk? När Ohlininstitutet ställde frågan till en panel bestående av tre liberala opinionsbildare och DD:s Ulf Lundén blev svaret ett samstämmigt nej.Men där slutade enigheten. Samtalet utvecklade sig till en polemisk, om än vänskaplig, debatt om olika ideologiers syn på relationen mellan information och opinion.

Bland de breda folklagren är Ohlininstitutet förmodligen relativt okänt. Bland eliten av liberala opinionsbildare är det däremot något av en institution. I tjugo år har institutet varit en aktad arena för liberal debatt om tidningar och ideologi, samt som en mötesplats mediechefer och folkpartistiska politiker.

Läs resten av artikeln här.