Thomas Steinfeld – Nu talar vi om fula saker

Nu talar vi om fula saker. Om kultur, ekonomi och tidningens roll inom samhället

Thomas Steinfeld, kulturchef Süddeutche Zeitung.

Framfört vid Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens i Uppsala 31 januari 2013. Temat för konferensen var kulturjournalistikens opinionsbildande roll.