Opinionsbildning på nätet – hygienfaktor eller framtida kassako?

Efter New York Times följde Dagens Nyheter med att avgiftsbelägga sitt digitala nyhetsmaterial. Allt fler svenska lokaltidningar börjar nu ta betalt för tillträde till sina hemsidor. I Ohlininstitutets senaste rapport diskuterar Peder Gustavsson, ekonomistudent, och Gabriel Ehrling, generalsekreterare Bertil Ohlininstitutet, hur så kallade “betalväggar” förändrar förutsättningarna för opinionsjournalistiken vid landets dagstidningar.

Ta del av rapporten genom att klicka på denna länk.

Rapporten lanserades under Liberala höstmötet 2012, som genomfördes 28 november.

För frågor, kontakta:
Gabriel Ehrling
Generalsekreterare Bertil Ohlininstitutet
073-580 66 96
gabriel.ehrling@ohlininstitutet.se