Vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling

Michael Holmgren och Erik Ronnle vid Lunds universitet får Ohlininstitutets uppsatspris för 2012

För sitt gemensamma examensarbete med rubriken Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic economy som lagts fram i ämnena nationalekonomi och miljö- och energisystem vid Lunds universitet får Michael Holmgren och Erik Ronnle Bertil Ohlininstitutets uppsatspris 2012 för examensarbeten med inriktning mot demokrati, marknadsekonomi och internationalisering.

Enligt juryns motivering har Michael Holmgren och Erik Ronnle i sitt mångvetenskapliga examensarbete på ett förtjänstfullt sätt behandlat förutsättningarna för en resursbaserad ekonomi på Grönland ur geologiska, ekonomiska och institutionella synvinklar. Genom väl genomförd scenarioteknik har den så kallade naturresursförbannelsen belysts och behovet av marknadslösningar och möjligheterna för fungerande demokrati uppmärksammats.

Juryns ordförande Lars Hallén säger att det är glädjande att få dela ut årets uppsatspris till ett mångvetenskapligt arbete där författarna trängt på djupet i alla de berörda områdena. Det helhetsgrepp som författarna har tagit utgör en motvikt mot partiella analyser där enskilda aspekter ofta ges för hög vikt. Författarna använder scenarioteknik med omdöme och visar medvetenhet om ansatsens möjligheter och begränsningar.

Juryn har också tilldelat ett hedersomnämnande till Sara Moricz för hennes examensarbete i nationalekonomi, även det framlagt vid Lunds universitet. Det har titeln The causal effect of local elections on economic growth – Using a natural experiment in Indonesia, och författaren har på ett innovativt sätt undersökt sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt i Indonesien i en situation karaktäriserad som ett naturligt experiment. Med föredömlig metodologisk skärpa påvisas sambandets komplexitet och behovet av långsiktiga perspektiv.

Juryn har utgjorts av Andreas Bergh, Lars Hallén, Tobias Krantz och Lennart Nordfors.

Priset uppgår till 20 000 kronor och delades ut den 28 november 2012 vid Liberala höstdagen.

Ta del av den vinnande uppsatsen genom att klicka på denna länk.

För kontaktuppgifter till vinnarna – ring Gabriel Ehrling 073-580 66 96.