Hur kan Sverige sätta press på Vitryssland?

Vitryssland/Belarus är den enda regimen i Europa som håller politiska fångar och som tillämpar dödsstraff. Polisen och säkerhetstjänsten KGB använder allt hårdare metoder för att hindra oppositionen från att visa sitt missnöje. Journalister och människorättsaktivister förföljs, föreningsfriheten är inskränkt, internet censureras. EU:s medlemsländer har reagerat genom att dra tillbaka sina ambassadörer och införa allt starkare sanktioner.

Men vilka medel är effektiva? Hur väl fungerar sanktionerna? Hur kan Sverige och EU sätta större press på Vitryssland?

Bertil Ohlininstitutet bjuder in till ett frukostseminarium den 20 april om den politiska situationen i Europas sista diktatur.

Medverkande:

Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén)

Amanda Lövkvist, biträdande generalsekreterare på Silc, Svenskt internationellt liberalt centrum

Jesper Roine, docent i nationalekonomi vid SITE, Stockholm Institute of Transition Economics, på Handelshögskolan i Stockholm

Moderator: Karin Rebas, generalsekreterare för Bertil Ohlininstitutet

Tid: Fredag 20 april 08:45-10:00 (kaffe och smörgås från 08:30, 50 kr, endast kontant betalning)

Plats: Summit Hitechbuilding, Sveavägen 9, Stockholm

Anmälan: kansliet@ohlininstitutet.se senast den 16 april.