Svenja Gärtner vann 2010 års uppsatstävling

Årets vinnare, Svenja Gärtner, tilldelas priset för sin D-uppsats Long-run Relationship between Inequality and Democracy, som lades fram den 11 augusti 2010 vid Handelsvetenskapliga fakulteten, Eberhard i Tübingen.

Enligt juryns motivering har Svenja Gärtner genom noggrann analys behandlat sambandet mellan ojämlikhet och demokrati vilket är en fråga med betydelsefulla konsekvenser för utvecklingspolitiken. I uppsatsen, som väl knyter an till existerande litteratur, för hon en insiktsfull diskussion om samspelet mellan politik och ekonomi.

– I uppsatsen visas att sannolikheten för demokrati i ett land är högst vid måttlig grad av ojämlikhet i landet, säger juryledamoten och nationalekonomen Andreas Bergh. Uppsatsen bidrar därmed både till diskussionen om för- och nackdelar med ojämlikhet, och till diskussionen om hur demokrati bäst främjas.

– En annan styrka med uppsatsen är att Gärtner sätter sina resultat i ett sammanhang och bland annat diskuterar vad de betyder för utvecklingspolitiken. Gärtner pekar här på risken att det finns en konflikt mellan ekonomisk utveckling och demokratisering.

Juryn bestod av Lars Hallén, Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Lennart Nordfors, samtliga ledamöter i Ohlininstitutets styrelse.

Priset – 20 000 kronor samt ett stipendium att delta i IHS Summer Seminar sommaren 2012 – delades ut i samband med årets Ohlinföreläsning som hölls den 24 januari av Jasenko Selimovic.

Läs uppsatsen:

Long-run Relationship between Inequality and Democracy