Den första tiden 1993-2010

Lennart Arvedson är en av Ohlininstitutets grundare och hör till dem som varit allra mest tongivande i vår verksamhet genom åren. Han tog plats redan i den första styrelsen som bildades 1993 som vice ordförande och mellan 1999 och 2004 innehade han ordförandeposten. Han har också varit ledamot av stiftelserådet från det datum institutet grundades fram till våren 2010. Därutöver har han också suttit med i det vetenskapliga råd som fanns fram till 2008, då institutets stadgar skrevs om.

Här är hans berättelse om Ohlininstitutets historia, från den allra första början fram till våra dagar.