Ny bok om livschanser och social mobilitet

Rika livschanser kännetecknar det öppna liberala samhället. Varje individ, oavsett social bakgrund, har där frihet att växa och fritt sträva efter att upptäcka, testa och utveckla sina intressen och sin förmåga och att förverkliga förhoppningar och visioner. Politikens uppgift är att identifiera villkor för individers livschanser, att bidra till att avlägsna hinder och låsningar, att öppna nya möjligheter för dem som hamnat i återvändsgränder och materiella eller kulturella fattigdomsfällor. En viktig aspekt av livschanser är social mobilitet där grupper av individer i samhället och deras rörelser står i fokus. Debatt och forskning inom detta vida fält i fem EU-länder presenteras och granskas kritiskt i en ny bok.

Boken – Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe – ges ut av Ohlininstitutet i samarbete med den europeiska liberala tankesmedjan European Liberal Forum. Den är redigerad av Ingemund Hägg, Ohlininstitutet. Han skriver om mobilitet i Sverige och granskar kritiskt kommunitaristiska idéer om gruppen som det som konstituerar individen Han ställer sådana idéer i motsats till Ralf Dahrendorfs livschansteori. Där agerar individen i av henne själv valda grupper och sammanhang. Övriga författare ger inblickar i forskning och debatt om social mobilitet i Italien, Nederländerna, Polen och Storbritannien.

För Sverige är de viktigaste policyrekommendationerna:

-Högsta prioritet bör ges satsning på förskola och de allra första skolåren. Inga andra satsningar är lika viktiga för att bidra till individens livschanser.

-Det behövs longitudinell forskning där individer följs över tiden. Forskningen hittills är huvudsakligen tvärsnitts- och gruppstudier. Och data finns för longitudinella individstudier – inte minst i SCB:s ULF-databaser.

Boken finns att ladda ned på www.liberalforum.eu under Publications

Upplysningar om boken från Ingemund Hägg på e-post ingemund.hagg@fek.uu.se

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]