Internationell publicering för 2008 års uppsatsvinnare

Andreas Hatzigeorgiou, vinnare av Ohlininstitutets uppsatspris 2008, har uppmärksammats för sin forskning om migration och handel i den ansedda amerikanska tidskriften B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.

Det speciella med hans studie är att den – såvitt känt – är först i världen med att lyckas skatta ett globalt generellt samband mellan just in- och utvandring samt handel mellan ett stort antal vitt skilda länder.

Hans artikel, som bygger vidare på den uppsats han vann tävlingen med, kan läsas här:http://www.bepress.com/bejeap/vol10/iss1/art24