“Jag blir irriterad när de ältar Förintelsen”

“Jag blir irriterad när de ältar Förintelsen”

Nutida antisemitism i historisk belysning

Henrik Bachner

Bertil Ohlininstitutet 1996