2009 års Anne Wibbleföreläsning: Från nej till ja till Europa

Under 2008 ändrades Miljöpartiets inställning till EU-medlemskapet. Språkröret Maria Wetterstrand gick ut redan i början av året och sade att hon inte längre ville kräva Sveriges utträde ur unionen, och i oktober genomfördes den medlemsomröstning som bekräftade partiets nya ståndpunkt – dock med en stor skeptisk minoritet. Att Miljöpartiet nu ställer sig bakom det i grunden liberala EU-projektet – om än med reservationen att man även i fortsättningen kommer att vara kritiska – väcker många frågor.

Vad har i grunden förändrats som föranlett omprövningen? Är det klimatfrågan som ligger bakom omsvängningen? Och vad vill Miljöpartiet nu uppnå med EU-medlemskapet? Hur ser Miljöpartiet på centrala EU-frågor som nya fördraget, den gemensamma valutan och utvidgningen?

Ohlininstitutet har bjudit in Maria Wetterstrand för att berätta om partiets omprövning och sin vision för ett grönt Europa. Anförandet följs av kommentar av och diskussion med Gunnar Fröroth, ordförande i Ohlininstitutet.

Tid: 18.00 – 20.00 den 18 maj

Plats: Hotell Clarion Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm (Skanstull).

Kan du inte komma på mötet? Se mötet här – live eller i efterhand.