Andreas Hatzigeorgiou vann uppsatstävlingen

Andreas Hatzigeorgiou vann 2008 års uppsatstävling med sin D-uppsats Migration as Trade Facilitation: Assessing the Links between International Trade and Migration, som lades fram den 9 juni 2008 vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet.