Andreas Hatzigeorgiou vann uppsatstävlingen

Andreas Hatzigeorgiou vann 2008 års uppsatstävling med sin D-uppsats Migration as Trade Facilitation: Assessing the Links between International Trade and Migration, som lades fram den 9 juni 2008 vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet.

Uppsatsen är en studie av hur in- och utvandring kan underlätta handel mellan de länder som människor flyttar till och från, och visar att ökad migration ger en tydligt ökad handel.

Andreas Hatzigeorgiou är nationalekonom vid Lunds universitet och University of Michigan i Ann Arbor, samt Fulbrightstipendiat vid Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan, 2006-2008. Han arbetar i dag på utrikesdepartementet, enheten för internationell handelspolitik där han är ansvarig för industrivaruförhandlingarna i Doharundan. Han har också varit konsult vid Världsbankens forskningsenhet för ekonomisk utveckling och Kommerskollegiums enhet för WTO och handelsutvecklingen.

Juryns motivering: Inom ett område av stor ekonomisk och politisk relevans har Andreas Hatzigeorgiou genom noggrann och skicklig tillämpning av vedertagna empiriska och teoretiska metoder inom nationalekonomin lyckats påvisa att migration kan fylla en viktig funktion genom att minska informella handelsbarriärer och på så vis underlätta internationell handel och specialisering.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]