Göran Persson 2001 och Fredrik Reinfeldt 2009 – Två ordförandeskap i EU

Sammanfattning av föreläsning vid Frihetsforum, Stockholm 25 oktober 2008

Sveriges period som ordförande i EU våren 2001 stärkte åtminstone tillfälligtvis Göran Perssons ställning som statsminister. Kan Fredrik Reinfeldt uppnå en liknande effekt under hösten 2009 – ett år före valet till riksdagen 2010?

Läs mer