Världen: Citat

Världen: Citat 2017-06-02T23:28:57+02:00

11270792_10206293689238330_998634694_o

Källa: Liberalismen och dess fiender – 400 citat i urval av Anders Johnson (Folkpartiet 1993).