Wallenberg, André Oscar

Wallenberg började sin bana som sjöofficer men eftersom han i pressen gav uttryck för liberala reformidéer blev han 1850 ”förvisad” till en befattning i Sundsvall. Redan 1851 lämnade han flottan och övergick till affärslivet. Wallenberg blev också stadens representant i riksdagen.

1856 grundade han Stockholms Enskilda Bank, landets första moderna affärsbank, och nu blev Stockholm den plats varifrån han verkade. Han medverkade från 1840-talet flitigt som skribent i pressen och han var även grundare och finansiär av flera tidningar.

Wallenberg var liberal riksdagsman från 1853 till sin död. Han blev redan vid inträdet i borgarståndet en av de ledande vänstermännen där och lyckades bland annat stoppa ett förslag om att inskränka i pressfriheten. Vidare medverkande han till reformer i frihandelsvänlig riktning.

Wallenberg lyckades 1864 driva igenom moderniseringar av banklagstiftningen som bland annat innebar att räntesättningen blev fri och att det blev möjligt att driva banker i aktiebolagsform. Han var pådrivande för metersystemets införande, alltså det enhetliga decimalsystem för längd och vikt vi än i dag använder, och för att ett statsministerämbete skulle inrättas.

Wallenberg arbetade också för att ge kvinnor en starkare ställning. Till de jämställdhetsreformer han motionerade om i riksdagen hörde kvinnans likställdhet med mannen vad gäller makarnas äganderätt och ogifta personers myndighetsålder. Här nådde han framgång, vilket dock inte blev fallet med hans krav på kvinnlig rösträtt. Hans engagemang för jämställdhet återspeglades också i bankverksamheten. Han var först i Sverige med att anställa kvinnor i en bank och han var en av de första i Europa som tillät kvinnor att öppna bankkonton.

Hans liv finns utförligt skildrat i Göran B Nilsson: Grundaren (Carlssons 2001).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se