Palmqvist, Gunhild

Gunhild Palmqvist blev 1945 den första kvinna som valdes till ordförande i ett politiskt ungdomsförbund. Det skulle dröja 30 år innan detta hände igen. Hon kom från ett mycket nyktert missionsförbundarhem i Stockholm med en fader som var byggmästare. Hon blev aktiv i den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet och ledare för dess ungdomsverksamhet.

Gunhild arbetade som litterär rådgivare på ett bokförlag och hade tagit studentexamen genom kvällsstudier och en fil.mag. parallellt med kontorsarbete. Hon hade kommit in i FPU:s förbundsstyrelse 1942, blev studieledare 1943 och sekreterare 1944. Vid sitt tillträde som FPU-ordförande var hon 27 år, vilket på den tiden var ovanligt ungt.

Valet av en kvinna som ordförande väckte stor uppmärksamhet. Karlstads-Tidningen skrev exempelvis: ”Här har man ett exempel på en ungdomsorganisation, som vågar inte bara hålla vackra tal utan även handla i jämställdhetens och likaberättigandets tecken.”

Två frågor som särskilt engagerade Gunhild var skolpolitiken och kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Hon ville förbättra villkoren för yrkesgrupper som sjuksköterskor, hembiträden och barnavårdare.

De år som Gunhild Palmqvist ledde FPU var framgångsrika för förbundet med växande medlemstal. I december 1945 var hon med i den första radiodebatten mellan representanter för de politiska ungdomsförbunden. Den leddes av den nydanande radiojournalisten Gunnar Helén, som senare skulle bli både FPU-ordförande och partiledare.

Parallellt med ordförandeskapet arbetade Gunhild som ombudsman för kvinnoförbundet. Detta uppskattades inte av FPU:s vice ordförande Matts Balgård (sedermera politisk redaktör och chefredaktör på Västerbottens-Kuriren) som i ett brev till partiledaren Bertil Ohlin 1946 skrev att det skulle få ”en psykologiskt bortstötande effekt på de ungdomar vi strävar att vinna” om en FPU-ordförande var kvinnoföreningskvinna. Det skulle tas som ”ett bevis på den kvalitativa fattigdomen i FPU:s ledning.”

En viktig uppgift för FPU efter kriget var att återknyta kontakterna med liberaler i de andra nordiska länderna. Detta fick stor betydelse för Gunhild Palmqvist personligen. Hon träffade nämligen en dansk journalist från Radikale Venstre, gifte sig med honom och flyttade till Danmark 1951. Där drev hon och maken bokförlag och kontorsvarufirma.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se