Hjörne, Harry

Hjörne är en av legenderna i svensk press. 1926 blev han ägare och chefredaktör för bankruttmässiga Göteborgs-Posten, utan eget kapital men med löfte till banken att under två år inte ta ut någon lön. Tillsammans med kontorschefen Ebba Ljunggren kom han att skapa ett starkt och välmående företag. Mycket lågt prenumerationspris, effektivt distributionsnät ut till varje gård och ö i Västsverige samt kraftfull satsning på lokala nyheter gav stora upplageframgångar. GP gick snart om Handelstidningen (GHT) och blev efterhand Sveriges näst största morgontidning.

Hjörne satte helt sin personliga prägel på tidningen. GP innehöll innehöll mycket text, med lokal-, riks- och världsmaterial huller om buller på nästan alla sidor. Små rubrikstilar, få och små bilder, inga serier – GP skulle kunna l ä s a s i timtal, och utan svåra ord. Annan färg än svart fick inte förekomma. Till skillnad från Handelstidningen hade GP omfattande sportbevakning, och Hjörne var i 16 år ordförande i Örgryte idrottssällskap.

Hjörne blev 19 år gammal journalist vid Norra Skåne i Hässleholm. 1918 kom han till GP. 1925-27 var han ordförande i Sveriges frisinnade ungdomsförbund och ordförande i Vänsterpressföreningen 1935-63, särklassigt längst av alla. 1932-34 var han vice ordförande i det liberala partiet.

Hjörne såg sig själv som “stadens journalist”, samtidigt som han i flera år var en Göteborgs ledande kommunalpolitiker; ledamot i stadsfullmäktige från 1951. Han mötte läsarna varje dag i sina “Små, små ord av kärlek”, som behandlade stora och små samhällsfrågor, honom själv, hustrun Anna och lilla hunden Truls.

Torgny Segerstedt i Handelstidningen hade i sin roll som antinazismens främsta röst i Norden inget stöd från konkurrenttidningen. Tvärtom tog GP in upprop mot Segerstedt från redare, advokater, köpmän och andra som ogillade GHT:s hållning mot Hitlertyskland, och Hjörne var ledamot i den statliga pressnämnden som sökte tillrättavisa GHT och andra kritiska tidningar.

Han utgav memoarboken Äventyr i tidningarnas värld (Geber 1965).

Hans Lindblad
hans.lindblad@bredband.net