Hedlund, S A

S(ven) A(dolf) Hedlunds gärning kan delas in i tre karriärer: publicist, rikspolitiker och kommunalpolitiker i Göteborg.

Hedlunds journalistiska gärning utfördes främst vid Handelstidningen. Efter en kort sejour på Örebro Tidning och en ännu kortare på Aftonbladet kom Hedlund till Handelstidningen 1852, där han snabbt etablerade sig som en ledande liberal opinionsbildare, under en tid i intimt samarbete med den kände författaren Viktor Rydberg. Hedlund var en betydande och nyskapande publicist och hans artiklar på bl.a. författnings-, skol- och socialområdena präglades av stor framsynthet.

Under sin tid i riksdagen – fyra olika perioder med avhopp emellan – var Hedlund en respekterad ledamot av lantmannapartiet. I riksdagen verkade han med stor intensitet mot militarism och protektionism, för en skola för alla och för vidgad rösträtt. I det sena 1800-talets reaktionära stämningar kände sig Hedlund allt mindre hemma och han fjärmade sig under sina sista år från lantmannapartiets flertal.

Hedlund var stadsfullmäktig i Göteborg 1863-91 och ledamot av bl.a. folkskolestyrelsen och fattigvårdsstyrelsen. Han var initiativtagare och inspiratör till Göteborgs Högskola, Göteborgs museum och Göteborgs stadsbibliotek. Hans ambition var att skapa ”en fri akademi”, vilket endast delvis lyckades när fullmäktige fastslog, att den nya högskolan skulle ha lärostolar i bl.a. filosofi, historia, statskunskap, klassiska språk samt konst- och litteraturhistoria.

Hedlund var en genuin liberal och för sin tid starkt radikal. Lars (Johan) Hierta anspelade på Hedlunds radikalism, synbara otålighet och häftiga temperament i unga år när han betecknade honom som ”den unge fyren” (1848). Hedlund hade ett tydligt engagemang för de många fattiga i 1800-talets Sverige, inte minst de fattiga ensamstående kvinnorna. Hans radikalism belyses också av hans krav på sociala insatser för de sämst ställda och på rätten för arbetarna att bilda associationer – fackföreningar – och givetvis av hans uppfattning i representationsfrågan, där han konsekvent förordade demokratiska reformer. Han önskade utsträcka rösträtten till flertalet och slog t.o.m. så tidigt som 1879 i en riksdagsmotion ett slag för kvinnornas rösträtt.

Olle Gellerman: S A Hedlund – legendarisk tidningsman och liberal politiker (Atlantis 1998) och Henrik Hedlund: S A Hedlund – hans liv och gärning 1-2 (1929-30).

Björn Molin
bjorn.molin@telia.com