Hamrin, Felix

Felix Hamrin är den svenska statsminister som innehaft detta ämbete under kortast tid, endast 50 dagar 1932. Han är den ende av våra 32 statsministrar som var frikyrkligt aktiv (missionsförbundare) och den ende köpmannen. Hamrin är den ende statsminister som själv har byggt upp ett företag från grunden vilket har kunnat försörja både den egna familjen och flera anställda.

Felix Hamrin föddes i Mönsterås. 14-år gammal inledde han en bana inom handeln som springpojke och affärsbiträde. År 1898 övertog han en specerifirma i Jönköping och fem år senare grundade han en egen grossiströrelse för specerivaror, AB Felix Hamrin & Co. Den firman skulle bli störst i sitt slag i Jönköpings län.

Felix Hamrin invaldes i Jönköpings stadsfullmäktige 1906 och i landstingen 1908. År 1911 valdes han in i riksdagen. Han var handelsminister i C.G. Ekmans första regering 1926-28 och finansminister i Ekmans andra ministär 1930-32. Efter Ekmans dramatiska avgång (till följd av att han förnekat en penninggåva från Ivar Kreuger) blev Hamrin även statsminister från den 6 augusti till den 24 september.

Felix Hamrin främsta styrka som politiker var förmågan att hålla huvudet kallt i svåra situationer. Under mindre än ett år hamnade han som finansminister i centrum för flera allvarliga kriser: valutakrisen hösten 1931, ett par kriser i samband med Kreugerkoncernens sammanbrott 1931-32 och slutligen Ekmans avgång sommaren 1932. I samtliga fall bidrog Hamrin till att de akuta kriserna hanterades på ett skickligt sätt. Det är inte svårt att föreställa sig de olyckor som kunde ha inträffat om en mindre begåvad krishanterare hade haft ansvaret vid dessa tillfällen.

Efter Ekmans fall blev Hamrin de frisinnades parlamentariske ledare. Han var pådrivande för en sammanslagning med det liberala partiet, vilken kom till stånd genom Folkpartiets bildande i augusti 1934. Hamrin blev då ordförande i förtroenderådet och var en av de hetaste kandidaterna till ordförandeskapet i riksdagsgruppen (i praktiken partiledare), ett val som skulle äga rum i januari 1935. Men den 30 november 1934 utsågs han till landshövding, vilket gjorde att han inte längre var aktuell som partiledare.

Felix Hamrin blev i stället gruppledare för Folkpartiet i första kammaren, vilket han var fram till sin död 1937.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se