Hagen, Ellen

Ellen Hagen var prästdotter i Stockholm. Fadern, Carl Bernhard Wadström, var en av de ledande i Evangeliska fosterlandsstiftelsen och det hem Ellen växte upp i var starkt präglat av frisinne och humanism.

Ellen Hagen hade konstärlig begåvning och studerade vid Tekniska skolan i Stockholm (sedermera Konstfack) men gav upp den banan efter giftermålet 1896 med Robert Hagen. 1902 flyttade paret till Uppsala. Året därpå tog Ellen Hagen initiativ till Uppsala kvinnliga rösträttsförening där hon var ordförande till föreningens upplösning 1923. Hon deltog även i bildandet av rösträttsrörelsens riksorganisation, LKPR, och av den internationella rösträttsalliansen.

Ellen Hagen blev en flitigt anlitad talare och mötesarrangör i rösträttsrörelsen. När segern efter författningsändringen 1919 firades blev hon den första kvinna som talade offentligt från podiet i aulan vid Uppsala universitet.

När Robert Hagen 1918 blev landshövding i Gävleborgs län flyttade familjen till Gävle där Ellen blev en mycket aktiv landshövdingefru. Efter makens bortgång 1922 diskuterades i regeringen att göra Ellen Hagen till landshövding men det ansågs då inte mögligt att låta en kvinna bekläda en landshövdingestol.

Hagen var med om att starta Fogelstadsgruppens veckotidning Tidevarvet och blev dess första redaktör 1923-24, varefter Elin Wägner tog vid. Under spanska inbördeskriget och andra världskriget engagerade sig Hagen i det humanitära arbetet för drabbade barn i Spanien och Norge. Hon tog också initiativ till ett upprop, riktat till riksdagens ledamöter, med uppmaningen att slå vakt om tryckfriheten.

Ellen Hagen var en av grundarna till Frisinnade kvinnor 1914 och hon kom med i det frisinnade partiets VU 1927. I den kommitté som förberedde sammanslagningen av de frisinnade och liberala partierna 1934 ingick Ellen Hagen. 1938-46 var hon ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund.

Hagen gav ut flera böcker, bl.a. en biografi över hennes anfader Carl Bernhard Wadström, En frihetstidens son (1946). Wadström grundade en idealkoloni i Västafrika 1791 och kom därefter att i Storbritannien och Frankrike ägna sig åt opinionsbildning mot slaveriet.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se