Carlberg, Frigga

Carlberg var den ledande kraften i Göteborgs kvinnliga rösträttsrörelse. Hon var med om att bilda Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg 1902 och var dess ordförande till föreningen lades ner 1921. Hon satt också i styrelsen för rösträttsrörelsens riksorganisation, LKPR, 1903-21.

Carlberg gjorde Göteborgsföreningen till en av de mest aktiva och den mest kulturellt inriktade rösträttsföreningen i landet. Hon ägnade sig åt en omfattande litterär verksamhet, bl.a. skrev hon noveller och skådespel som inslag i rösträttskampen.

Frigga Carlberg var dotter till en garverifabrikör i Falkenberg och hon studerade vid flickläroverket i Halmstad 1867-69. Därefter verkade hon några år som privatlärarinna innan hon kom in på det område där hon kom att göra stora insatser, nämligen i Göteborgs socialvård.

1891 grundade hon Sällskapet Myrornas barnhem i Göteborg som inritade sig på att hjälpa ensamstående mödrar och se till att deras barn fick en god uppväxt. Hon drog även igång sommarkoloniverksamhet. Efter hand kom hennes verksamhetsfält att vidgas till hela fattigvården.

Frigga Carlberg var även aktiv i liberala valmansföreningen i Göteborg och i Frisinnade kvinnor.

Christina Florin: Kvinnor får röst – Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Atlas Akademi 2006).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se