Byström, Jakob

Byström växte upp under fattiga förhållanden i Ångermanland. Han kom 1875 i kontakt med väckelserörelsen och började redan som tonåring att predika. Han kom till Betelseminariet i Stockholm 1878 och efter fyra års studier där vidtog två års studier i USA.

Efter återkomsten till Sverige 1884 blev Byström pastor i Eskilstuna. Där väcktes också hans intresse i nykterhetsfrågan och han engagerade sig i Blå Bandet där han både kom att bli redaktör för dess tidskrift och organisationens ordförande.

1888 flyttade han till Stockholm och blev redaktör för Veckoposten, ett inofficiellt organ för Baptistsamfundet, tillika det kristna vänsterfolkets politiska organ. Där drev han bland annat kravet om allmän och lika rösträtt för alla män. Han var 1913-36 ordförande för Baptisternas missionsstyrelse och fick även en framträdande roll inom den internationella baptismen.

1896 invaldes han i riksdagen där han (med uppehåll 1914-16) satt till 1917. I sitt jungfrutal krävde han lägre kyrkoskatt för dem som inte tillhörde Svenska kyrkan. Han drev även krav på att folkbokföringen skulle skiljas från kyrkan och att vapenfri tjänst skulle medges för samvetsömma. Det förra kravet skulle förverkligas först långt efter Byströms död medan det senare genomfördes 1920 på förslag av en utredning där Byström var ledamot. 1903 motionerade han om rätt för alla att välja borgerlig vigsel, vilket blev möjligt fem år senare.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se