Bratt, Ivan

Ivan Bratt var en av Sveriges mest framgångsrika politiska entreprenörer. Då han startade sitt alkoholpolitiska arbete 1907 fanns sannolikt en folkmajoritet för ett totalt alkoholförbud. Men i 1922 års folkomröstning segrade den linje som han till stor del själv hade skapat, alltså motboken eller ”Brattsystemet”. Detta system kom sedan att råda till 1955.

Bratt växte upp i Jönköping och läste sedan till läkare i Uppsala på 1890-talet. Där engagerade han sig i studentföreningen Verdandi och var under en tid redaktör för föreningens småskrifter. Som läkare i Stockholm kom han sedan i nära kontakt med ett av de stora folkhälsoproblemen, nämligen alkoholskadorna.

Den alkoholpolitiska debatten handlade vid denna tid i stor utsträckning om kravet på ett rusdrycksförbud. Denna fråga splittrade flera partier inte minst frisinnade landsföreningen. Många medlemmar hade en förankring i nykterhets- och frikyrkokretsar där förbudskravet var en fundamental del av den politiska övertygelsen. Men bland liberalerna fanns också övertygade förbudsmotståndare.

Ivan Bratt tillhörde förbundsmotståndarna. Men till skillnad från andra motståndare, nöjde han sig inte med att avvisa totalförbudet. Han utvecklade också ett eget, heltäckande alkoholpolitiskt program. Som läkare arbetade Ivan Bratt praktiskt med att utveckla alkoholistvården. Som skribent utarbetade han de teoretiska grunderna för en social alkoholpolitik: från tillverkningsledet till vården. Som opinionsbildare och påtryckare spred han idéer och krav till allmänhet och beslutsfattare. Bratt ansågs vara en av sin tids skickligaste debattörer.

1908-19 var han ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och kom där att omsätta sina tankar i praktiken. Han grundade och ledde AB Stockholmssystemet 1913-22 och skapade där dotterbolaget Vin- och Spritcentralen 1917. Han införde motboken, sanerade alkoholutskänkningen och köpte upp privata vin- och spritfirmor för att göra sin modell heltäckande. Under 1921 var han riksdagsledamot.

Det system han hade skapat i Stockholm kunde sedan överföras till nationell nivå. Vin- och Spritcentralen förstatligades 1923 och Bratt blev dess vd 1923-28. Därefter lämnade han det alkoholpolitiska området för att bli chef för SKF:s avdelningskontor i Paris.

Håkan Westling: Ivan Bratt – Legendarisk läkare, Systemet grundare (Atlantis 1997).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se